Biuletyny Przewodnickie

Trzydzieści lat Biuletynu Przewodnickiego - refleksje redaktora

Trzydzieści lat Biuletynu Przewodnickiego - refleksje redaktora

Kilka biuletynów do poczytania lub pobrania

Pobierz nr 109
• Camino de Santiago (część 1). Paweł Śliwiński
• Śladami polskiej obecności nad Sekwaną. Henryk Wawrzyniak
• Na turystycznym szlaku. Zenon Bigoszewski
• Brązowy medalion nagrobny starosty brzeskiego Rafała z Leszna... Piotr Pawłowski
• Piotr Olszewski lekarz... Tadeusz Rejmanowski
Pobierz nr 108
• Przygoda z pewną technologią (część 3). Henryk Wawrzyniak
• Z żałobnej karty. Pożegnanie Jacka Kaszewskiego. Henryk Wasilewski
• Pierwszy w kraju wiejski Oddział Choceński PTK w latach 1921-1927. Michał Raczkowski
• Jan Drohojowski herbu Korczak... Andrzej Szczepański
Pobierz nr 107
• Przyczynek do związków Oskara Kolberga ze współczesnymi sobie Kujawiakami. Arkadiusz Ciechalski
• Kapłani włocławscy jako historycy sztuki i konserwatorzy diecezjalni w XX w. Ks. Kan. Piotr Sierzchała
• Pożegnanie Agnieszki Sobańskiej. Henryk Wasilewski
• Relikwiarz włocławski. Andrzej Szczepański
• Przekształcenia własnościowe Kujawskich Zakładów Koncentratów Spożywczych we Włocławku; na tle transformacji ustrojowej lat 90 XX wieku. Dariusz Borysow
Pobierz nr 106
• Polska metoda produkcji waniliny z ługów pocelulozowych (część 2). Henryk Wawrzyniak
• Dawne włocławskie sklepy i sklepiki. Hanna Nawrocka-Rejmanowska
• Pożegnanie Mieczysława Rojewskiego. Henryk Wasilewski
Pobierz nr 105
• Pro memoria Heleny Cieślak. Henryk Wasilewski • Rzecz o wanilinie. Andrzej Szczepański
• Przygoda z pewną technologią. (Część 1) Henryk Wawrzyniak
• Pałac w Smulsku i jego dzieje. Kszysztof Cieczkiewicz
• Feliks Rembiałkowski. Arkadiudz Ciechalski
Pobierz nr 104
• Maciej H. Wronowicz. Włocławski kompozytor epoki baroku. Piotr Pawłowski
• Wędrujący świecznik. Ks. Piotr Sierzchała
• Antoni Byszewski - wspomnienia pierwszego prezesa oddziału PTK. Helena Cieślak
• Piotr Franciszek Tomaszewski, ksiądz, profesor... Ks. Wojciech Frątczak
• Brązowy siedmioramienny świecznik z Rygi w katedrze włocławskiej. Andrzej Szczepański
Pobierz nr 103
• Dzieje zamku krzyżackiego w Malborku. Część II. Henryk Wawrzyniak
• Witold Emil Piasecki. Lekarz... Tadeusz Rejmanowski
• O epitafiach znajdujących się w kościele pw. Św. Urszuli w Kowalu i osobach na nich upamiętnionych. Część (VI). Arkaduisz Ciechalski
• Ciechocinek - urok starego uzdrowiska.
Pobierz nr 102
• Zamek w Malborku. Część I. Henryk Wawrzyniak
• Od Mahna do Bohma. Część IV. Ku zjednoczeniu fabryk. Andrzej Adamczyk
• Spotkanie z Panią Anną Byszewską-Wzorek. Helena Cieślak
• Z żałobnej karty. Pożegnanie śp. Andrzeja Kaźmierczaka
Pobierz nr 101
• Od Mahna do Bohma. Część III. Andrzej Adamczyk
• Ludwik Lidwin. Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im Ziemi Kujawskiej we Włocławku. (1889 - 1986) Marian Pawlak
• O epitafiach znajdujących się w kościele pw. Św. Urszuli w Kowalu i osobach na nich upamiętnionych. Część V Arkadiusz Ciechalski
• Z żałobnej karty. Pamięci Eugeniusza Klockowskiego, włocławskiego przewodnika PTTK
Pobierz nr 100
• Spis zawartości numeru specjalnego Biuletynu Przewodnickiego
Pobierz nr 99
• O epitafiach znajdujących się w kościele pw. Św. Urszuli w Kowalu i osobach na nich upamiętnionych (część IV) Arkadiusz Ciechalski.
• Dębice - Włocławek, a generał Charles de Gaulle. Zbigniew Jankowski
• Walenty Aleksander Czapski h. Leliwa. Andrzej Szczepański
• Z żałobnej karty. Pamięci Józefa Zyski.
• Z przewodnickiego lamusa. Z "Monografii Brześcia Kujawskiego"
Pobierz nr 98
• O epitafiach znajdujących się w kościele pw. Św. Urszuli w Kowalu i osobach na nich upamiętnionych (część III) Arkadiusz Ciechalski.
• Józef Szczepan Koźmian h. Nałęcz - biskup kujawsko-kaliski. Andrzej Szczepański
• Kanał Ostródzko-Elbląski. Henryk Wawrzyniak
• Z przewodnickiego lamusa. Z "Monografii Brześcia Kujawskiego"
Pobierz nr 97
• O epitafiach znajdujących się w kościele pw. Św. Urszuli w Kowalu i osobach na nich upamiętnionych (część II) Arkadiusz Ciechalski.
• Z żałobnej karty. Pamięci Bogdana Ziółkowskiego.
• Od Mahna do Bohma, czyli szczęśliwy przełom XIX wieku. (część 2) Andrzej Adamczyk.
• Włocławskie ulice. Tadeusz Sławiński.
Pobierz nr 96
• Obrazy cechowe we włocławskiem muzeum dyecezjalnem. Michał Walicki.
• O epitafiach znajdujących się w kościele pw. Św. Urszuli w Kowalu i osobach na nich upamiętnionych (część I). Arkadiusz Ciechański
• Siedziba Oddziału Kujawskiego PTTK i jej losy. Henryk Wawrzyniak
Pobierz nr 95
• Od Mahna do Bohma, czyli początki przetwórstwa cykorii na Kujawach. Andrzej Adamczyk
• Bolszewicy we Włoszycy. (cz. III) Leszek Cieślak
• Ślady wielkich rodów polskich w małej Kłóbce. Bogdan Lisowski, Urszula Lisowska
Z żałobnej karty - Henryk Seklecki
Pobierz nr 94
• Z przewodnickiego lamusa. Szpital św. Witalisa we Włocławku
• Bolszewicy we Włoszycy (cz. II) Leszek Cieślak
• Lekarze biskupiego Włocławka na dworze królów polskich. Tadeusz Rejmanowski
• Janina Szpetkowska. Bogdan Ziółkowski
• Z żałobnej karty. ś.p. Janusz Sławiński
Pobierz nr 93
• Rozpoczęcie setnej rocznicy utworzenia Oddziału Kujawskiego PTK/PTTK we Włocławku. Lech Wojciech Krajewski
• Pismo zarządu Głównego PTTK w Warszawie • Zbigniew Stefański Piotr Pawłowski
• Bolszewicy we Włoszycy (część I) Leszek Cieślak
• Z historii włocławskiego drukarstwa. Krzysztof Cieczkiewicz
Pobierz nr 92
• Historia 14. Pułku Piechoty w latach 1918 - 1939. (część I) Tomasz Wąsik
• Rodzina Kronenbergów i jej związki z Kujawami. Andrzej Adamczyk
• Dwór starosty dobrzyńskiego. Zenon Bigoszewski
• Feliks Aleksander Steinhagen. Tadeusz Rejmanowski
• Budowa gmachu Muzeum Ziemii Kujawskiej. Henryk Wawrzyniak
Pobierz nr 91
• Parowozy - to też zabytki techniki. Andrzej Szczepański
• Rieber Foods Polska S.A. Henryk Wawrzyniak
• "Monografia Brześcia Kujawskiego" Część VI. Z przewodnickiego lamusa
• Stefan Rodecki (1912 - 1995) Krzysztof Cieczkiewicz
• Jan Skibiński. Lekarz kolejowy, pierwszy okulista we Włocławku, działacz społeczny (1876 - 1948?) Tadeusz Rejmanowski
Pobierz nr 90
• Rys historyczny włocławskiego przewodnictwa PTK/PTTK H. Cieślak
• Dziewiętnasty południk długości geograficznej wschodniej. S. Lewandowski
• Maciej Drzewicki herbu Ciołek - kanclerz wielki koronny, Prymas Polski. A. Szczepański
• Weekend z Mieczysławą Ćwiklińską. A. Nocna
Pobierz nr 89
• Inowrocław jako uzdrowisko. Część II. Zenon Mazur
• Zespół pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie. Część II. Henryk Wawrzyniak
• Jan Karnkowski. Biskup kujawski, sekretarz królewski. Andrzej Szczepański
• Parafia rzymsko-katolicka p.w. Ducha Świętego we Włocławku. Część II. Zbigniew Jankowski
• Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Ojcowiznę 2007" - podsumowanie Helena Cieślak (Dodatek)
Pobierz nr 88
• Inowrocław jako uzdrowisko. Część I. Zenon Mazur
• Tomasz Rogaliusz - zapomniany XVI-wieczny astrolog z Włocławka. Piotr Pawłowski
• Zespół pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie. Część I. Henryk Wawrzyniak
• Karol Kossak - artysta malarz. Maria Krowińska
• Parafia rzymsko-katolicka p.w. Ducha Świętego we Włocławku. Część I. Zbigniew Jankowski
Pobierz nr 87
• Inowrocław. Historia miasta. Część II. Zenon Mazur
• Zakon Rycerzy Chrystusa czyli Bracia Dobrzyńscy. Andrzej Szczepański
• Sto lat Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Archiwalia
• "Monografia Brześcia Kujawskiego" księdza prałata Stefana Kulińskiego. Część V.
Pobierz nr 86
• Inowrocław. Historia miasta. Część I Zenon Mazur
• Kaplica Kretkowskich w Kowalu. Arkadiusz Ciechalski
• Stanisław Kazimierz Dąmbski, herbu Godziemba. Hrabia, biskup chełmski, płocki, łucki, potem kujawski. Andrzej Szczepański
• Kościół Mariacki w Krakowie. Henryk Wawrzyniak
• Działalność Ludwika Bałera na kartach historii Liceum Ziemi Kujawskiej. Tadeusz Sławiński
Pobierz nr 85
• Dzieje parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polsi. (część II) Ks. Teodor Lenkiewicz
• Karolina Lanckorońska (1898 - 2002) Henryk Wawrzyniak
• Książę Florian Kazimierz Czartoryski herbu Pogoń. Prymas Polski. Andrzej Szczepański
• "Monografia Brześcia Kujawskiego księdza prałata Stefana Kulińskiego" (część IV) Z przewodnickiego lamusa.
• Likwidacja Grzywna Tadeusz Sławiński
• Deszczowa Zgłowiączka 2006. Lech Wojciech Krajewski Dotatek
Pobierz nr 84
• Dzieje parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polsi. (część I) Ks. Teodor Lenkiewicz
• Krzesław z Kurozwęk herbu Poraj. Biskup kujawski, kanclerz koronny. Andrzej Szczepański
• Włocławska nauczycielka ojczystego karju - Helena Cieślak. Henryk Wasilewski
• Plan wycieczek Sekcji Wycieczkowej na 1914 r. Sto lat Oddziału Kujawskiego PTTK.
• "Monografia Brześcia Kujawskiego księdza prałata Stefana Kulińskiego" (część III) Z przewodnickiego lamusa.
• Rajd na raty - Cztery pory roku 2005. Z życia Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku Dodatek
Pobierz nr 83
• Rezydencje prezydentów II i III Rzeczypospolitej (część II) Małgorzata Paczkowska
• Mikołaj Dzierzgowski herbu Jastrzębiec. Biskup kujawski, następnie prymas Polski. (część II) Andrzej Szczepański
• Ogłoszenia o odczytach. 1908 - 2008 Sto lat Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku.
• "Monografia Brześcia Kujawskiego księdza prałata Stefana Kulińskiego" (część II) Z przewodnickiego lamusa.
• Perełki z Kanonu Krajoznawczego Polski. Polski orient. Andrzej Szczepański
Z życia Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Wywrotki na Zgłowiączce. Lech Wojciech Krajewski
Pobierz nr 82
• Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939 - 1942 we Włocławku i na Kujawach Wschodnich. Bogdan Ziółkowski
• Rezydencje prezydentów II i III Rzeczypospolitej (część I) Małgorzata Paczkowska
• Mikołaj Dzierzgowski herbu Jastrzębiec. Biskup kujawski, następnie prymas Polski. (część I) Andrzej Szczepański
• Pałac w Wilanowie. Henryk Wawrzyniak
• Z przewodnickiego lamusa. O "Monografii Brześcia Kujawskiego" księdza prałata Stefana Kulińskiego (część I)